Zakres prac jakie wykonujemy:

 

- wykonywanie nowych instalacji, modernizacje, naprawy wodno-kanalizacyjne

- wykonywanie nowych instalacji, modernizacje, naprawy C.O.

- rozprowadzenie ogrzewania podłogowego

- montaże kotłowni gazowych na paliwo stałe i olej

- białe montaże i drobne prace hydrauliczne

- stacje uzdatniania wody

- instalacje wentylacji mechanicznej i rekuperacji

- montaż klimatyzacji